Tabela çeşitleri, dükkânların veya firmaların yerel reklam yapabileceği en iyi araçlardır. Hastane, dükkân ve işyeri gibi merkezler tabelalar sayesinde kendisini öne çıkarılabilir. Bu tabelalar malzemelerine göre ya da işlevlerine göre farklılık göstermektedir. Tabelaların tasarımı, renklendirmesi ve ışıklandırması onu diğer tabelalara göre öne çıkaran özellikler arasında yer alır. Atak Reklam ise bu kriterlere önem veren, işyeri sahiplerinin tabela konusundaki en büyük yardımcılarından birisidir.

Birden fazla tabela çeşitleri bulunur. Bunlar kendi aralarında da gruplara ayrılmaktadır. Tabelalar arasında en yaygın olarak kullanılanlar, ışıklı tabelalardır. Bunun yanında diğer tabela çeşitleri şunlardır: Işıklı tabela, ışıksız tabela, kayan yazılı tabela, led tabanlı tabela, pleksi hammaddeli kutu harfli ya da kutu desenli tabela, krom kutu harf tabela, yönlendirme tabela. Bu tabela çeşitleri işlev açısından farklılık gösterir. Bazıları hastane gibi yer-yön belirtilmesi gereken yerlerde kullanılırken bazıları malzeme satan bir dükkânın içeriği hakkında bilgi verir.